Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus megdicsőülése

Igerész: Lukács 9,28-36

Jézus egyedül

"Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták." (9,36).
Az esemény jelentőségét érzékelteti, hogy Jézus a legszűkebb tanítványi körét veszi maga mellé, és egy hegyre megy fel imádkozni. Megdicsőülése történetét a közben letelt idő (nyolc nap) megjelölése szorosan összeköti a szenvedés bejelentésével. A szenvedés útjára induló Emberfiának jelenik meg Isten dicsősége.
Jézus arca elváltozott és ruhája fénylett. Ez a ragyogó világosság mindig Isten közelségét jelzi. Így jelenik meg Jézus mellett Mózes és Illés. Mindkettőről úgy tudják, hogy nem haltak meg, hanem a mennybe vitettek, és az utolsó időben újra megjelennek. A nép képzeletét-e két próféta alakja különösen is megmozgatta épen ezért sokféle legenda fűződött az ö visszatérésükhöz.
Egyedül Lukács írja le, hogy mit beszélt Mózes és Illés Jézussal. Elmondták Isten tervét az ő haláláról. Lukács hangsúlyt tesz arra, hogy Jézusnak tehát a szenvedésen keresztül kell megdicsőülnie (24,26).
Csak Lukács mondja el azt is, hogy a három tanítványra álom nehezedett. Ebből arra lehet következtetni, hogy az eset éjszaka történt. Amikor a tanítványok felébredtek, meglátták Jézus dicsőségét és vele a két férfit. Mivel távozni készülnek, Péter felajánlja, hogy három sátrat készítsenek. Talán arra gondolhatott Péter, hogy Isten a pusztában együtt sátorozott népével, és ezt várták sokan az utolsó időkre is. Péter isteni dicsőségüket látva, ezt a lehetőséget akarta biztosítani Jézus, Mózes és Illés számára.
Minden evangélista hangsúlyozza, hogy Péter nem tudja, hogy mit mond. Elfeledkezett arról, amiről a tanítványok is sokszor megfeledkeztek, hogy Jézus most még a szenvedés útján jár, és a megdicsőülés ezután következi csak.
A mennyei hang majdnem ugyanazt mondja, mint Jézus megkeresztelésekor: "Ez az én szeretet fiam". De most a tanítványoknak szól: "őt hallgassátok!" Nyomatékossá teszi ezt a felszólítást, hogy közben Mózes és Illés eltűnnek, és Jézus egyedül marad.
A történet itt arra utal, hogy új korszak kezdődött el Jézussal. Mózes és Illés, akik az ószövetségi vallás kiemelkedő alakjai voltak, rajongtak istenért, fegyverrel és erőszakkal is érvényt szereztek az egyistenhitnek és a törvénynek. A kegyesek reménysége szerint ők fognak visszatérni az utolsó időkben, hogy újra megtisztítsák Izrael népét. A megdicsőülés történte ezzel szembeállítja az újat. Jézus az Isten Fia, az Isten választottja, aki nem fegyverrel és erőszakkal, a bűnbocsánat örömhírével és életet mentő szeretetével képviseli Istent a világban. A mennyei hang élessé teszi a hangsúlyt: "Őt hallgassátok!"
A törvényadó és a próféta eltávozott. Minden kiválóságuk ellenére ők csak emberek voltak. Szerepük a történelemben előkészítő jellegű volt krisztus testet öltéséhez, halálához és feltámadásához. Most, hogy eljött ők visszavonultak. A világ valóságos megváltása Krisztustól, és egyedül Krisztustól függ.

A tanítványokra gyakorolt hatás

A megdicsőülésnek az apostolokra gyakorolt hatása vitathatatlanul az volt, hogy meggyőzte őket a másik világnak, az örökkévaló országnak a létezéséről. A mi világunk nem az egyetlen, van egy másik is. Most megadatott nekik, hogy meglássák, hogy a másik világ nem csupán a jövőt jelenti a mi világunkhoz képest, hanem azzal párhuzamosan létezik.
Meglátták továbbra azt is, hogy noha ez a világ számukra általában láthatatlan, Krisztus érintkezésében van egyidejűleg mindkét világgal. Ráadásul Jézus találkozik Mózessel és Illéssel, akik időben egymástól távol éltek, de ebben a világban már együtt vannak. Nyilvánvaló, hogy az idő és a változás azt a világot nem befolyásolja, ahogyan a miénket.
Amit a megdicsőülés hegyén láttak a tanítványok az győzte meg őket Krisztus második eljöveteléről. Péter később maga is elmondja ezt (2Pét 1,12-18). Szemtanúként látták Krisztus fenségét és hallották a dicsőséges szózatot. Péter így jutott el arra a bizonyosságra, hogy a megfeszített Jézus egy napon ismét eljön dicsőségben.

Kérdések:

1. Kiket vitt magával Jézus a hegyre?
2. Mikor játszódik ez az esemény és mik az előzmények?
3. Kik jelentek meg Jézus mellett és mi volt ennek a jelentősége?
4. Miről beszélget Jézussal Mózes és Illés?
5. Miért akar Péter három sátrat építeni?
6. Miről feledkezett meg Péter?
7. A mennyei hang üzenete melyik történetben elhangzó üzenthez hasonló?
8. Mit jelent az, hogy Mózes és Illés eltűnnek, és Jézus egyedül marad?