Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt

Lukács 13,10-17

10-12. v. - Bevezetés:

Egyszer már találkoztunk Lukács evangéliumában a szombat problémájával, és a szombatnapi gyógyítással (6,1 kk.). Akkor Jézus ellenfelei rendezték meg a helyzetet, hogy megfigyelhessék. Most azonban Jézus a kezdeményező. Amikor meglátta az asszonyt, magához hívta, ahol tanított, hogy mindenki jól lássa, mi történik. Jézus fel akarta hívni a figyelmet a szombatnap kérdésére. Az asszony derekában görcsös merevség volt, amely miatt nem tudott felegyenesedni már 18 éve. Jézus gyógyító szava: "Feloldattál" - arra utal, hogy ezt az asszonyt valamilyen sátáni erő kötötte gúzsba.

Mi jellemezte a zsidók gondolkodását a szombatnappal kapcsolatban?

13-14. v. - Hogyan gondolkodik a zsinagógai elöljáró a történtekről?

A zsinagógai elöljáró felháborodása abból a meggyőződésből fakad, hogy Izrael a szombat szigorú megünneplésével a világot teremtő egy Istenről tesz bizonyságot a pogány világ előtt. A szombatnap megünneplésének fontos része volta munkától való tartózkodás. Ezért csak a legnélkülözhetetlenebb munkát lehetet elvégezni: az állaz eloldását a jászoltól, megitatását, etetését.
Az elöljáró zavarba van, az ő tiszte megőrizni a Törvény rendelését. Jézus ereje és méltóság nyilvánvaló mindenki előtt. Ellene nem mer szólni, az asszony pedig közben eltűnt, ezért hát a népet utasítja rendre, de a szándéka valójában az, hogy Jézus is értsen belőle. Jöjjenek Jézushoz hétköznap, akkor kell dolgozni, szombaton senki se gyógyítassa magát!

Mi jellemezte Jézus gondolkodását a szombatnappal kapcsolatban?

15-16. Jézus tanítása szombatnappal kapcsolatban

Jézus szintén a néphez szól. Szemléletes példát mond fokozásos következtetéssel. A példa az asszony gyógyulására, betegségből való feloldozására emlékeztet. Mindenki természetesnek tartja, hogy, eloldja állatát és itatni vigye szombatom. Mennyivel inkább egy embert, aki 18 év óta van megkötözve és szenved, mint a szomjazó állat.
Azt az ellenvetést, hogy csak egy asszonyról van szó, akit a zsidók nem sokra becsültek, kivédi Jézus azzal, hogy ő is "Ábrahám leánya". A rabbik ezt a kitüntető címet a zsidó népre értették, de Jézus most erre az asszonyra alkalmazza.
Jézus kérdésére, hogy nem kellet-e feloldozni ezt az asszonyt a sátán bilincséből, csak az a válasz lehetséges: "Kellet!" Jézus hangsúlyozza, hogy ezt szombat napján is meg kellett tenni.
Megszégyenítő, hogy Izrael fiai tudtak nagyvonalúak, lenni a szombatkérdésben, ha anyagi érdekük kívánta. Így irgalmasabbak voltak jószágaikhoz, mint embertársaikhoz.
Jézus képmutatónak nevezi a zsinagógai elöljáró, és a kora vallásos embereinek magatartását. Az állatot sajnálják, mert anyagi kárral jár elvesztése, de nem fáj nekik a testvér baja, aki 18 éve nem tud felegyenesedni. Ezt nevezitek hitnek, ezt nevezitek istentiszteletnek, ezt nevezitek Isten Törvénye megtartásának - kérdezi Jézus?

Mire akarta Jézus tanítani a követőit?

Ez a történet közvetve arról szól, hogy Jézus megtérésre hívja népét. Mert radikális megtérésre van szükségük, hogy a szeretet parancsát helyezzék mindenek fölé.

17. v. Jézus tettének és tanításának következménye

A tömeg megoszlik a történtek hatására. Jézus ellenfelei megszégyenülve elvonulnak, akikben pedig van szív, azok örömmel látják Jézus tetteiben és szavaiban Isten dicsőségének emberek között való megjelenését.

Hogyan alkalmazhatjuk Jézusnak az itt elhangzott tanítását a mi életünkre?

Nem a kegyes szokások ápolásával, hanem mindenekelőtt a segítségre szorulók megsegítésével kell bizonyságot tennünk Istenről a világban.