Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom

Lukács 22:39-71.

Bevezetés

I. Jézus Jeruzsálemben
1. Jeruzsálem és a Jézus első bevonulása (19,28-48)
2. Jézus és a vallási hatalom kérdése (20,1-19)
3. Jézus és a politikai hatalom kérdése (20,20-21,4)
4. Jeruzsálem és Jézus második bevonulása (21,5-38)

II. Jézus szenvedése, halála és feltámadása
1. Jézus Jeruzsálemben eszik: szenvedésének szimbólumai (22,1-38)
2. Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom (22,39-71)
3. Jézust elítéli és keresztre feszíti a politikai hatalom (23,1-56)
4. Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka (23,56-24,53)

II. / 2. szakasz - Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom
Luk 22,39-53. - Letartóztatás: papok és a sötétség hatalma

Amikor Jézus elhagyta a felső termet - amint tudjuk - "szokása szerint az Olajfák hegyére ment" (Lk 22,39), ahogy minden nap az elmúlt héten, amikor este elhagyta a templomot. Arra a helyre amelyet Júdás jól ismert, és ahová hamarosan megérkezik a letartóztató csapattal. Jézus nem gondolt menekülésre, a csatát meg kellett vívnia a sötétség hatalmaival.
"Imádkozzatok" - figyelmezteti Jézus a tanítványait. A pokol most összeszedi minden erejét, összefogva az emberi gonoszsággal, hogy megakadályozza, ha lehetséges, hogy megtörténjen Isten akarata.
Jézus a tanítványaitól egy kissé félrevonul és térdre esve imádkozik. A Király térdel az olajfák hegyén! A Messiás maga szerez érvényt Isten akaratának a földön úgy, hogy Ő maga engedelmeskedik annak. Ezért térdel le Jézus. Engedelmes volt saját nevében, mint mindig, de engedelmes volt Izraelnek és az egész emberi nemzetség nevében is. "Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká" (Rm 5,19).
Amikor imádkozott, akkor nem vért verejtékezett Jézus, hanem olyan sűrűn verejtékezett, mintha vére hullott volna. Lukács ezt a történetet külön forrása alapján mondja el, de több részlete egyezik János evangéliumával. Lukács nem említi a Gecsemáné nevet, nincs szó a három tanítvány különválasztásáról, és Jézusnak a három alkalom helyett csak egyszeri, de kitartó imádkozásáról számol be. Így ez a történet egészen az imádkozó Jézus felé fordítja a figyelmünket.
Amikor visszatér tanítványaihoz, megfeddi őket, mert Jézus intése ellenére mégis elaludtak. De ekkor már meg is érkezett a letartóztató csapat Júdás vezetésével. Egyikük kardot ránt és levágja a főpap egyik szolgájáénak fülét. Krisztus visszatartóztatta tanítványait és meggyógyította az ember fülét.
A csók a tisztelet és a szeretet jele volt. Júdás így közelit Jézushoz, de arról nincs szó, hogy valóban meg is csókolta volna.

Luk 22,54-65. - Krisztust elvezetik a főpap házába

Krisztus letartóztatásakor a legtöbb tanítvány elfutott és elhagyta mesterét. Péter az, aki továbbra is követte Jézust, de váratlanul a rossz oldalon találta magát a csatában. Péter leült a főpap udvarán a tűz körül melegedő szolgák közé, mintha ő is közéjük tartozna, de beszéde, galileai tájszólása elárulta őt. Itt volt az alkalom, hogy a jó oldalra álljon Péter, de ő inkább életét menti, először a tudatlanságba próbál menekülni, majd megtagadja Mesterét. Jézus azonban hátrafordulva rátekint Péterre, aki keserves sírásra fakad és kimegy onnan. Ha Jézus szava igaz volt Péter tagadása felől, akkor igaz az ő megtérése felől is. Ez tartja meg Pétert a nehéz órában.
Az éjszaka hátralevő részében Jézus teljesen magára marad, őrizőivel a kegyetlen és durva katonákkal, aki szórakoznak vele.

Luk 22,66-71. - A tanács döntése

Amint megvirrad, a vallási hatóságok formális kivizsgáló tanácsülést tartanak. De valójában nem volt fontos nekik, hogy megtudják az igazságot, egyáltalán nem is szándékoztak elhinni bármit is abból, amit Jézus mond, mert már előre elhatározták, hogy meg fogják ölni őt. Jézus ellen az istenkáromlás vádját hozzák fel.

Kérdések

1. Hová ment Jézus az utolsó vacsora után?
2. Ki tudott még erről a helyről?
3. Mire figyelmezteti a tanítványait Jézus?
4. Mi a jelentősége annak, hogy Jézus térden állva imádkozott?
5. Mit kér Jézus imádságában?
6. Milyen állapotban találja Jézus a tanítványait?
7. Mi a tanítványok első reakciója a letartóztató csapatot meglátva?
8. Miért tartóztatja Jézus vissza tanítványait?
9. Mit tesznek a tanítványok miután Jézust letartóztatták?
10. Mit tesz Péter?
11. Mit tesznek Jézussal a katonák?
12. Mi volt vallási hatóságok szándéka Jézus kihallgatásával?
13. Milyen vádat hoz fel Jézus ellen a nagytanács?
14. Mi Jézus válasza az ellen felhozott vádakra?