Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka

Lukács 23:56-24:53.

Bevezetés

I. Jézus Jeruzsálemben
1. Jeruzsálem és a Jézus első bevonulása (19,28-48)
2. Jézus és a vallási hatalom kérdése (20,1-19)
3. Jézus és a politikai hatalom kérdése (20,20-21,4)
4. Jeruzsálem és Jézus második bevonulása (21,5-38)

II. Jézus szenvedése, halála és feltámadása
1. Jézus Jeruzsálemben eszik: szenvedésének szimbólumai (22,1-38)
2. Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom (22,39-71)
3. Jézust elítéli és keresztre feszíti a politikai hatalom (23,1-56)
4. Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka (23,56-24,53)

II. / 4. szakasz - Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka

Mind a négy evangélista lejegyezte azt a diadalmast, tényt, hogy Jézus a harmadik napon feltámadt a halálból. Lukács evangéliumának jellegzetes sajátossága az emmausi útról szóló történet. A Márk 16,12-13-ban egy rövid utalás található erre az eseményre, de csak Lukács írja le részletesen is. Ez a történet központi helyet foglal el Lukács feltámadásról szóló beszámolójában, és kulcsszerepet játszik gondolatának kibontakoztatásában.

Lk 23:56- 24:12. - Szükségtelen előkészületek

Amikor az asszonyok a hét első napján Jézus sírjához mentek, illatszereket vittek magukkal, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Nyilvánvaló, hogy nem várták, hogy feltámad a halálból, és ezért először, amikor a követ elhengerítve találták, és a testet nem találták a sírban, megdöbbentek. Aztán két angyal jelent meg, és rámutatott megdöbbenésük okára: nem emlékeztek arra, amit Krisztus világosan megmondott nekik.
Megfigyelhetjük, hogy Lukács gondos szóhasználattal vési ezt a tényt az emlékezetünkbe. Amikor Krisztus utasította két tanítványát, hogy menjenek és kérjenek kölcsön egy szamarat, akkor azok "mindnet úgy találtak, ahogyan megmondta nekik" (Lk 19:32). Amikor szavára két tanítvány elment, hogy kölcsön kérjen egy felső termet, akkor "mindnet úgy találtak, amint előre megmondta nekik." (Lk 22,13). Most is pontosan úgy történik minden, ahogy azt Jézus megmondta a tanítványainak, csak ők nem hittek neki. Amikor a tizenegy apostol előtt az asszonyok beszámolnak mindarról, amit láttak, azok egyszerűen nem hisznek nekik. Péter maga is elmegy a sírhoz, és mindnet úgy talál, ahogy az asszonyok mondták, de még mindig nem tud hinni.
A Lukács evangéliumának központi üzenete az, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy felmenjen Jeruzsálembe, ott megfeszítsék, meghaljon és feltámadjon. Lukács itt az evangélium végén újra megerősíti ezt azzal, amit Krisztus Galileában kijelentett, mielőtt útnak indult. Nem a tanítványok találták tehát ki mindazt, ami húsvétkor történt, mert valójában nem is értették, és el sem hitték.

Lk 24:13-43. - Vacsora a tanítványokkal

A két tanítvány, aki elindult Jeruzsálemből hazafelé, a szívében a legsúlyosabb kételyeket viszi. Nyilvánvalóan látták, hogy a hatóságok Jézust keresztre feszítették, ami azt bizonyítja a számukra, hogy nem ő volt a Messiás, akit ők vártak. Abban a veszélyben vannak, hogy Jeruzsálemet elhagyva, egyben minden reménységüket is feladják. Jézus azért jeleneik meg, hogy visszavezesse őket Jeruzsálembe. Jézus Jeruzsálembe Királyként jött és úgy is fogja elhagyni Jeruzsálemet, mint diadalmas Úr. Ezért tehát Jeruzsálembe jelenik meg a tizenegynek, és elindítja őket világméretű missziójukra (Lk 24,36-39). Jézus az evangélium elterjesztésének kiindulópontjává Jeruzsálemet teszi. Jeruzsálembe kell majd megérkeznie a Szentléleknek is, aki képessé teszi a tanítványokat a misszió végzésére. A tanítványoknak tehát a városban kell várakozniuk (Lk 24:49).
A két tanítvány útközben hosszan beszélget Jézussal, de csak a vacsoránál a kenyér megtörésekor ismerik fel, hogy Ő az. Nem az arcáról, de nem is a kezén levő szegek helye alapján, hanem a kenyér megtöréséről. Jézus, aki befejezte az Ószövetség hosszú áttekintését, kimutatva, hogy az isteni terv az volt, hogy a Messiás testét adja népének bűnéért - most kezébe vette a kenyeret és nekik adta. A tanítványok számára ekkor állt össze a kép ekkor nyert minden értelmet a számukra.
A Két tanítvány, aki elhagyni készült Jeruzsálemet, most még az éjszaka során visszatér oda. Jeruzsálembe egybegyűlve találják a tizenegy apostolt és másokat, és azok is beszámolnak róla, hogy az Úr valóban feltámadt és megjelent Simonnak. Ekkor Jézus ismét megjelenik nekik. Mivel a tanítványok bizonytalanok abban, hogy nem csak egy szellem áll-e előttük, Jézus arra hívja, őket tapintsák meg őt, hogy húsból és csontból való teste van. Ezt bizonyítandó ennivalót is kér tőlük, s azt elfogyasztva demonstrálja a számukra, hogy valóban ő az.
Szenvedése előtt (Lk 22:15-16) a tanítványaival együtt fogyasztotta el a Páskabárányt, amely az Ő halálát szimbolizálta. Most pedig igazi halat evett (Lk24,43), hogy bemutassa feltámadásának fizikai realitását!

Lk 24:44-53. - Eligazítás a misszióhoz

A páskavacsora végén (Lk 22:35-38) Krisztus megbízást adott apostolainak a világmisszióra. Most ennek az étkezésnek a végén ismét eligazítja őket.
Ezzel befejeződött Jézus utazásának utolsó szakasza a földön. Most egyedül kell mennie, és el kell hagynia szolgáit, hogy végezzék feladatukat, hirdessék az evangéliumot és terjesszék Isten országát itt a földön, de egy napon visszatér majd és őket is bevezeti dicsőségbe. Ezzel Lukács megkezdi Jézus menybemenetelének leírását.

Kérdések:

1. A húsvét eseményei közül, mi az, amit csak a Lukács evangéliuma ír le?
2. Miért mentek az asszonyok Jézus sírjához?
3. Mire figyelmezteti az asszonyokat a két angyal?
4. Miért nem hisznek a tanítványok az asszonyok szavának?
5. Miért meg Jézus a két tanítvány után, aki elhagyják Jeruzsálemet.
6. Milyen szerepe van Jeruzsálemnek a tanítványok életében?
7. Mikor ismeri fel a két emmausi tanítvány Jézust?
8. Miért mennek vissza az emmausi tanítványok Jeruzsálembe?
9. Mikor ismét megjelenik, Jézus a tanítványoknak mire hívja őket?
10. Miért kér Jézus ennivalót a tanítványoktól?
11. Mit személtet Jézus azzal, hogy együtt eszik a tanítványaival?
12. A vacsora végén mire emlékezteti Jézus a tanítványait?
13. Minek az elbeszélésével zárul a Lukács evangéliuma?