Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Lelkész-gondnoki értekezlet Bonyhádon

Lelkész- gondnoki találkozó Lelkész- gondnoki találkozó 2010. szeptember 24.-én a Tolnai Református Egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei és gondnokai Bonyhádon gyűltek össze lelkész-gondnoki értekezletre. A vendéglátó bonyhádi református gyülekezet asszonyai már korán reggel megterítették az asztalokat a gyülekezeti teremben és a parókia udvarán, hogy az érkező vendégeket kávéval, teával, pogácsával és süteménnyel fogadhassák. A bőséges reggeli után 9 órakor megszólalt a templom harangja reggeli áhítatra hívogatva az egybegyűlteket.
A reggeli áhítatot a bonyhádi gyülekezet nemrég érkezett új lelkipásztora, Mészáros Zoltán tartotta. Az Ige a Jelenések Könyve 2:1-7 verseiből szólt. A feltámadott Krisztus intése az efézusi gyülekezethez az volt, hogy sok szolgálat és fáradozás közben az első szeretetet elhagyták. Az efézusi gyülekezet példája arra tanít minket, hogy vigyáznunk kell arra, nehogy a feladatok foglalják el az Úr helyét a szívünkben és életünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a szeretetünk legjavát kéri tőlünk, hogy nekünk ő legyen mindenekfelett az első.
A reggeli áhítat után Nagytiszteletű Rácz József a Tolnai Református Egyházmegye Esperese ismertette az értekezlet programját. Majd a megyébe újonnan érkezett két új lelkipásztor, Mészáros Zoltán, a bonyhádi és Fekete Zoltán a Bátaszéki gyülekezet lelkipásztora mutatkozott be. A továbbiakban az egyházmegye missziói munkatársa, Marco de Leeuw van Weenen tartott előadást az egyházmegye missziói helyzetéről, tapasztalatairól, és a következő évre elkészítendő missziói munkatervvel kapcsolatos tudnivalókról.
Lelkész- gondnoki találkozó Lelkész- gondnoki találkozó Az előadás után szünet következett, amikor ismét lehetőség volt a gyülekezett asszonyai által elkészített sütemények megkóstolására.
A második előadást Lenkei István egyházmegyei tanácsos tartotta, aki a vizitációs jegyzőkönyvek adatai alapján értékelte és elemezte az egyházmegye helyzetét.
A továbbiakban a különböző egyházmegyei rendezvények és alkalmak ismertetésére került sor, illetve azok szervezési és rendezési dolgairól.
Az értekezlet végén a vendéglátó gyülekezet gondnoka, Bencze Attila hívta ismét a terített asztalhoz a megjelent vendégeket. Az ízlésesen megteríttet asztalokon bőséggel volt szendvics és különböző húsfalatkák. Mivel ragyogó napsütéses idő volt, így a parókia udvarán, a szabadban, kiváló lehetőség adódott a baráti beszélgetések további folytatására.
Számomra, mint a megyébe most érkezett új lelkipásztor számára, kiváló alkalom volt ez a nap az ismerkedésre a lelkipásztor kollégákkal és gondnok testvérekkel. Egy kicsi, de nyitott szívű, testvéri közösséget ismerhettem meg.
A bonyhádi gyülekezet presbiterei és a szeretetvendégség elkészítésében szorgoskodó asszonytestvérek számára pedig áldásos volt a vendéglátás örömmel végzett szolgálata, amely "összerázta a csapatot". A szeretetvendégség megszervezése, elkészítése adott okot az izgalomra, de a közösen végzett szolgálat közelebb is hozta egymáshoz az embereket. Reméljük máskor is megtiszteli az egyházmegye kicsiny gyülekezetünket. Vendéglátók és vendégek egyaránt épültünk.
Imádkozzunk egyházmegyénk soron következő alkalmaiért, hogy Isten áldása legyen azokon is!

Mészáros Zoltán, ref. lelkész (Bonyhád)