Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Német nyelvű bibliaóra

2011. Április 11. 17:00 óra
(Minden hónap első vagy második hétfőjén)

Kedves Testvérek!
Gyülekezetünkben szeretnénk egy német nyelvű bibliaórát elindítani. Erre az alkalomra szeretnénk hívni azokat a testvéreinket, akik családi gyökereik folytán beszélik a német nyelvet és szeretnék hitüket anyanyelvükön is gyakorolni. De szeretettel hívjuk azokat is, akik idegen nyelvként tanulták vagy jelenleg is tanulják a német nyelvet és szeretnék nyelvtudásukat erősíteni.
Egyelőre havonta egyszer, minden hónap első vagy második hétfőjén lennének az alkalmak megtartva, a református gyülekezet imatermében (Dózsa Gy. u. 26.) A bibliaórák témája Jézus példázatai lennének, közösen olvasnánk el a bibliai szöveget, arról beszélgetnénk, illetve imádságokat tanulnánk meg. A német nyelvű bibliaóra alkalmait gyülekezetünk egyik tagja, Bechtel Helmut Herman testvérünk vezeti. A sorozat első alkalmát 2011. április 11.-én, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk.
Tisztelettel: Mészáros Zoltán, ref. lelkész

Felekezettől függetlenül minden érdeklődőt szeretettel várunk.